• Home >
 • Algemene Spelvoorwaarden Pokertoernooi voor de Sport

Algemene Spelvoorwaarden Pokertoernooi voor de Sport

Algemene spelvoorwaarden Pokertoernooi voor de Sport

Preambule 

Het Pokertoernooi voor de Sport! is een initiatief van MEC Events, organisator van het Open Nederlands Kampioenschap Poker, met als doel om sportverenigingen in Nederland financieel te ondersteunen en de pokersport in Nederland te promoten. De organisatie heeft er de hoogste zorg voor gedragen om dit evenement te organiseren en houdt bij de organisatie van het evenement de richtlijnen van de Nederlandse Kansspel Autoriteit die omschreven zijn in de gedragscode promotionele kansspelen aan.

Definities: 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder: een natuurlijke of rechtspersoon die gelegenheid geeft tot de deelname aan een promotioneel kansspel.
Communicatiekosten: kosten die direct verband houden met het tot stand brengen van een verbinding of contact tussen een aanbieder van en een deelnemer aan een promotioneel kansspel.
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die meedingt naar prijzen of premies in een promotioneel kansspel.
Minderjarige: een natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
Ouder: een ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige.
Promotie: elke vorm van bevordering, direct of indirect, van de naamsbekendheid van een organisatie of de afzet van goederen of diensten.
Promotioneel kansspel: het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen.
Trekking: de aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies op een bepaald moment.
Sportvereniging: Een sportvereniging welke lid is van een bij het NOC*NSF aangesloten sportbond (zie hier de NOC*NSF ledenlijst).


De aanbieder 

De aanbieder van het promotionele kansspel is MEC Events, Nijverheidsweg 10, 3881LA Putten handelend onder handelsnaam “Open Nederlands Kampioenschap Poker” met K.v.K. nummer: 60153121

Het te promoten product, dienst of organisatie 

Het doel van het “pokertoernooi voor de Sport” is primair het ondersteunen van de Sport in Nederland. Secundair het promoten van het spel poker in Nederland en het promoten van het Open Nederlands Kampioenschap Poker als mogelijkheid om amateur poker te spelen. 

Deelname termijn 

Deelname is alleen mogelijk op de gecommuniceerde dagen en tijden zoals vermeldt in het programma op onkpoker.nl/sport 
Inschrijven voor het promotionele kansspel is mogelijk tot 45 minuten na de start van het toernooi.

Wijze waarop deelnemer kan deelnemen / de wijze van trekking

Wijze waarop deelnemer kan deelnemen 

 • De deelnemer kan meedoen aan het promotionele kansspel door zich in te schrijven voor één van de voorrondes van het pokertoernooi. Inschrijven kan via www.onkpoker.nl/sport 
 • Om deel te nemen dient de deelnemer een account aan te maken op: www.onkpoker.nl/registreren 
 • De daadwerkelijke deelname verloopt via de playmoney poker app Pokerrrr 2. De deelnemer krijgt een instructie over de app per mail toegestuurd. 
 • Elke deelnemer dient vooraf door te geven welke sportvereniging hij of zij vertegenwoordigd. Deze sportvereniging moet aangesloten zijn bij een sportbond die aangesloten is bij het NOC*NSF.
 • Doordat het Open Nederlands Kampioenschap Poker duizenden deelnemers verwacht, wordt pas na afloop van het evenement gecontroleerd of de sportvereniging die ingevuld is voldoet aan de eisen. 
 • Indien een deelnemer een vereniging heeft doorgegeven die niet aan de eisen voldoet, zal de deelnemer worden verzocht een andere vereniging te kiezen die wel aan de eisen voldoet.

Deelnamekosten 

Er zijn geen deelnamekosten aan dit promotionele kansspel. 

Te winnen prijzen of premies 

In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke prijzen er gewonnen kunnen worden bij het Pokertoernooi voor de Sport. De organisatie geeft tot een maximum van €10.000,- weg aan de deelnemers van het pokertoernooi voor de Sport. Een gedeelte van de prijs die de speler wint is voor de vereniging en een gedeelte is voor de speler zelf.  

Prijzen Pokertoernooi voor de Sport
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Minderjarigen 

Het is voor minderjarigen niet toegestaan om deel te nemen aan dit promotionele kansspel. Deelname is voor 18 jaar en ouder. 

Kansspelbelasting 

Over prijzen die hoger zijn dan €449,- dient de deelnemer 30,1% kansspelbelasting af te dragen over deze prijs. De aanbieder is verantwoordelijk voor de afdracht van deze kansspelbelasting en maakt de uiteindelijke netto prijs over naar de winnaar. 

Algemene spelvoorwaarden 

De algemene spelvoorwaarden zijn online te vinden via: https://www.onkpoker.nl/sport/algemene-spelvoorwaarden-pokertoernooi-voor-de-sport

Gedragscode promotionele kansspelen 

MEC Events verklaart met het opstellen van deze algemene spelvoorwaarden dat het handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen van de Nederlandse Kansspelautoriteit 

https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/gedragscode/#h14630dff-60d3-0916-6be6-b5ff2bf0c9d4

Klachtenprocedure

 1. Een ieder die meent dat een aangeboden promotioneel kansspel niet voldoet aan één of meer bepalingen van deze gedragscode kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij de aanbieder(s) van dit spel. U kunt uw klacht e-mailen naar: info@onkpoker.nl  
 2. U ontvangt binnen 10 werkdagen een bevestiging van ontvangst, waarna uw klacht behandelt zal worden. 
 3. In geval de klacht een promotioneel kansspel betreft waarbij verschillende aanbieders betrokken zijn, kan de klager volstaan zijn klacht bij één van de aanbieders in te dienen. In dat geval wordt de partij die is aangeschreven verondersteld de aanbieder van het promotionele kansspel te zijn.
 4. Een aanbieder is verplicht een klachtenprocedure op te stellen en het adres en/of telefoonnummer kenbaar te maken dat kan worden gebruikt om eventuele klachten in te dienen.
 5. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan de klager zijn klacht alsnog indienen bij de Kansspelautoriteit.
 6. Indien een klager zijn klacht, in afwijking van het eerste of tweede lid, direct bij de kansspelautoriteit indient, stuurt de kansspelautoriteit de klacht ter behandeling door naar de aanbieder.
Deel via TwitterDeel via FacebookDeel via WhatsAppPagina-URL kopiërenURL gekopieerd

TOP ONLINE POKER ROOMS

BONUS

€50 gratis speeltegoed of 

100% bonus tot €250,-

Bet365 - Casino, Wedden op Sport en Poker!

BONUS

50 gratis spins!

Unibet - Legaal aanbod van online poker en casino in Nederland

BONUS

€250,- Playthrough Bonus

TOP ONLINE CASINO'S

BONUS

€200,- extra +
25 gratis spins

Unibet - Legaal aanbod van online poker en casino in Nederland

BONUS

€250,- Playthrough Bonus

Casino 777

BONUS

100% bonus tot €250,-

Eerste poker ervaring gratis!
Team ONK Poker naar Las Vegas 2024