Wat doet de Kansspelautoriteit?

Wat doet de Kansspelautoriteit?

De Kansspelautoriteit bestaat pas een aantal jaren. Hiervoor hield het ‘college van toezicht op kansspelen’ toezicht op kansspelen. Maar wat is de Kansspelautoriteit precies en wat voor taken en bevoegdheden heeft de Kansspelautoriteit? Dat lees je allemaal in dit artikel. 

Inhoud
1.   Wat is de Kansspelautoriteit?

2.    Met welke soorten kansspelen houdt de Kansspelautoriteit zich bezig?
3.    Online gokken in Nederland
4.    Criteria waar online kansspelaanbieders zich aan moeten houden
5.    Taken en bevoegdheden Kansspelautoriteit

6.    Contact Kansspelautoriteit

Wat is de Kansspelautoriteit?

De Kansspelautoriteit, oftewel de KSA, houdt toezicht op de markt voor de kansspelen. Sinds 1 april 2012 staat de Kansspelautoriteit voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving als zelfstandig bestuursorgaan. De Kansspelautoriteit houdt zich bezig met de Wet op de kansspelen . De minister voor Rechtsbescherming (Justitie en Veiligheid) is verantwoordelijk voor het kansspelbeleid. Het kantoor van de Kansspelautoriteit staat in Den Haag, tegenover het Centraal Station.

Doelstellingen van de Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft drie doelstellingen. Dit zijn de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid:

Bescherming van de speler

De Kansspelautoriteit ziet op naleving van een aantal zaken die aanbieders van kansspelen aan hun spelers tijdig en goed moeten mededelen. Denk aan informatie over het aangeboden spel, de voorwaarden (kosten, prijzen, abonnementsduur) en eventuele risico's op verslaving. 

Voorkomen van kansspelverslaving

De Kansspelautoriteit zorgt ervoor dat kansspelaanbieders de juiste maatregelen nemen om kansspelverslaving te voorkomen. Dit is de voorwaarde die in hun licentie is vastgelegd: de persoon die het kansspel aanbiedt, is verantwoordelijk voor voorzichtigheid. Daarnaast heeft de Kansspelautoriteit de rol van promotie en coördinatie op het gebied van preventie. 

Bestrijden van illegaliteit en criminaliteit

De Kansspelautoriteit zorgt ervoor dat deelnemers aan die deelnemen aan het kansspel eerlijk spelen in een veilige omgeving. Dit doen zij door enerzijds illegale kansspelen te bestrijden en anderzijds de legale aanbieders van kansspelen te monitoren. Illegale providers kunnen online aanwezig zijn. Wat betreft de tweede categorie ondersteunt de Kansspelautoriteit gemeenten bij het opsporen en bestrijden van illegale kansspelen (bijv. Kansspelen). De Kansspelautoriteit voert ook haar eigen onderzoeken uit, inclusief de redenen voor melding.

kansspelautoriteit 

Met welke soorten kansspelen houdt de Kansspelautoriteit zich bezig?

Er zijn verschillende soorten legale kansspelen in de Nederlandse samenleving. De Kansspelautoriteit onderscheidt twee categorieën. De eerste zijn loterijen, speelautomaten, casinospellen (Holland Casino) en weddenschappen. Verder zijn er nog promotionele kansspelen en bingo's.  Voor deze twee laatste soorten kansspelen is geen vergunning van de Kansspelautoriteit nodig, maar er gelden wel regels.

Online gokken in Nederland

Momenteel is de Kansspelautoriteit druk bezig met de voorbereidingen op de nieuwe Kansspelen op Afstand (KOA) wetgeving vanwege de online gokwet. Deze wet is zowel de Eerste Kamer, als de Tweede Kamer geloodst. De Kansspelautoriteit en het Ministerie van Veiligheid en Justitie moeten nu online gokbedrijven van een vergunning te voorzien. Op dit moment is het dus nog verboden om online te gokken in Nederland. Buitenlandse aanbieders van kansspelen zijn op dit moment verplicht om Nederlandse spelers van hun website te wijken. Dit doen zij door middel van ‘geoblocking’, dat ervoor zorgt dat Nederlandse IP-adressen hun websites niet te zien krijgen.

Criteria waar online kansspelaanbieders zich aan moeten houden

Online zijn er veel verschillende kansspelen te vinden. De Kansspelautoriteit focust zich op het bestrijden van aanbieders van kansspelen die dit aanbieden op de Nederlandse markt. De Kansspelautoriteit heeft bepaalde criteria opgesteld om te bepalen of een aanbieder van kansspelen zich op Nederlandse consumenten heeft gericht. Denk bijvoorbeeld aan websites die gebruikmaken van de Nederlandse taal, websites die gebruikmaken van de extensie .nl en aanbieders die reclame maken op tv, radio of via geprinte media. Ook letten zij op aanbieders van Kansspelen die gebruikmaken van termen of symbolen die typisch Nederlands gerelateerd zijn. Ook mag er geen gebruik gemaakt worden van Nederlandse betaalmiddelen die uitsluitend door Nederlanders gebruikt worden, zoals iDEAL.

online kansspelaanbieders 

Taken en bevoegdheden Kansspelautoriteit

Vanwege de toezichthoudende positie op de markt van kansspelen, heeft de Kansspelautoriteit bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot haar beschikking.

De bestuurlijke boete

Dit is een boete die zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden opgelegd op grond van artikel 35a van de Wet op de kansspelen. Het maximale bedrag is € 870.000, of – als dat hoger is – 10 procent van de jaaromzet van de overtreder.

De last onder bestuursdwang

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit kan bij een overtreding een last onder bestuursdwang opleggen. Dit is een maatregel die gericht is op het beëindigen van een overtreding.

De dwangsom

Bij een overtreding die aanhoudt kan de raad van bestuur een dwangsom opleggen. Dan wordt een termijn gegeven waarbinnen een einde moet zijn gemaakt aan de overtreding. Doet de overtreder dit niet, dan moet hij de opgelegde dwangsom betalen.

Openbaar Ministerie

In geval van recidive of als er sprake is van samenloop met andere misdrijven, kan de Kansspelautoriteit een beroep doen op het Openbaar Ministerie om het strafrecht in te zetten. 

Contact Kansspelautoriteit

Op werkdagen tussen 09.00 -13.00 uur is de Kansspelautoriteit telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 070 302 13 00. Voor publieksvragen is de Kansspelautoriteit ook bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur via hetzelfde nummer (keuze 1) of via info@kansspelautoriteit.nl.


Lees hier alles over de wet- en regelgeving van Poker.